varmesystemer 

​Et effektivt varmesystem gavner både trivsel og pengepung.

​Hvis varmesystemet ikke fungerer optimalt, tager det længere tid, før dit hjem er opvarmet. Det kan du både mærke på temperaturen og aflæse på varmeregningen – et ineffektivt varmesystem er dyrt i drift.

Vi tilbyder en grundig gennemgang af dit varmesystem, så det fungerer optimalt.

Vi tilbyder løbende service, professionel varmestyring og levering og opsætning af nye varmeinstallationer.

Det er vigtigt, at installation og vedligehold af varmeanlæg bliver udført korrekt og i overensstemmelse med gældende regler.

Med os som partner har du en garanti for, at arbejdet altid er i orden.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd, vejledning og favorable tilbud.

Temperatur i huset

Der er indbygget varmtvandsbeholder i kedlen, hvilket resulterer i en smuk helhed og et enkelt, tidsløst design.

​Fjernvarme er en billig og miljøvenlig opvarmningsform. Hvis du vælger en fjernvarmeløsning kan De se frem til, at det fylder mindre end fx oliefyr, og ikke støjer eller giver luftgener samtidig med, at det er en billig og miljøvenlig løsning.​

Fjernvarmeløsninger og gasanlæg

Vi tilbyder enkelte og fuldt modulerende, kondenserende gaskedler i særklasse - Energimærke A.

​Vores kedler er kondenserende, hvilket betyder, at de udnytter den energi, der normalt ville forsvinde op igennem skorstenen.

Naturgassen udnyttes dermed optimalt, og gevinsten er et lavere energiforbrug, mindre miljøforurening og en lavere varmeregning.

Kedlen også temperaturregulerende og er udstyret med en elektronisk, modulerende cirkulationspumpe, som tilpasser sig husets behov og derved minimerer Jeres strømforbrug.

Der er indbygget varmtvandsbeholder i kedlen, hvilket resulterer i en smuk helhed og et enkelt, tidsløst design.